POJEDINAČNA PORESKA PRIJAVA – PPP obrazac koji se dobija na osnovu podataka iz kartica radnika. Za zadati period, uzimaju se svi podaci iz kartica radnika i na osnovu modela obračuna razvrstavaju se u tri klase: radnici u radnom odnosu (standardni obračun, porodiljsko, bolovanje preko 30 dana, naknada za prevoz, jubilarne nagrade), radnici van radnog odnosa (autorski honorari, ugovori o delu, upravni odbori, povremeni i privremeni poslovi, prihodi od kapitala i prihodi od nepokretnosti) i pravna lica (nije predviđeno). Dobijena tabela se može menjati ukoliko neki model nije dobro obračunat ili u sistem nisu uneti svi obračuni.

F2 – novi podatak za PPP

F3 – brisanje podatka

F5 – štampanje obrasca PPP i raznih drugih izveštaja.

Shift-F5 – Export obrasca u HSF

Ctrl-F5 – generišu datoteke Deo2.Txt i Deo3.Txt koje čine elektronsku formu obrasca.

Alt-F5 je kontrolna štampa koja daje zbirove podataka po grupama.

F6 – Štampanje potvrde za svakog radnika. Ova potvrda se generiše na osnovu obračuna u sistemu, pa u nju NEĆE biti uključene eventualne direktne korekcije iznosa.

Shift-F6 – Potvrda o plaćenim porezima po odbitku.

F9 – Računanje podataka. VAŽNA NAPOMENA: ova operacija briše sve unete podatke!

Ctrl-F9 – Ponovno upisivanje svih podataka iz obračuna u tabelu prijava objedinjene naplate.

F10 – Snimanje svih podataka o obrascu PPP. Kasnije se ovi podaci automatski pojavljuju prilikom aktiviranja opcije.

VAŽNO: Za datum se uzima datum ISPLATE zarade! Kod isplata za bolovanja veća od 30 dana, porodiljska bolovanja, isplate invalidima se ne uzimaju doprinosi. Ukoliko se unose ručno podaci, pritiskom na Enter se može početi unos novog podatka, a komande „+“ i „-“ omogućavaju da se na postojeće podatke dodaju odnosno smanje vrednosti. Uzimaju se u obzir sve isplate (svi modeli).

Broj radnika na PPP obrascu se računa kao broj različitih JMBG na obrascu – ako je neka osoba upisana više puta, računa se samo jednom.

PROVERA PODATAKA: Ukoliko želiteda proverite podatke na PPP obrascu, koristite pojedinačNu specifikaciju po radniku (F6) i zbirnu rekapitulaciju svih obračuna (F5). Ova dva izveštaja možete direktno porediti sa obračunima.