Za obračun amortizacije osnovnih sredstava po poreskim propisima obavezno je svako osnovno sredstvo staviti u odgovarajuću poresku amortizacionu grupu. Ova tabela sadrži Zakonske amortizacione grupe. Koriste se standardne komande za upis i izmenu grupa (F2, F3, F4), a Enter daje listu osnovnih sredstava izabrane poreske amortizacione grupe.

Amortizacione 0grupe po poreskim propisima.