POREZ NA FINANSIJSKE TRANSAKCIJE

Ova opcija služi za dobijanje specifikacije za porez na finansijke transakcije. Prvo treba izvršiti pripremu i označiti sve neophodne partnere odgovarajućom oznakom (koristi se podatak u partneru sa nazivom KEPU oznaka). Posle toga se računa porez. Prvo treba zadati period se daje spisak svih transakcija. Osnovno je da se zadaju svi tipovi partnera koji ulaze u obračun (inicijalno se nude svi dobavljači a obično treba dodati O partnere). Ovaj spisak se može proširiti narednim parametrima: „uključi partnere sa oznakom“ uključuje u obračun i one partnere koji imaju zadatu KEPU oznaku. Sledeća stavka omogućuje proširenje spiska na nivou svake uplate: stavke koje pri unosu izvoda označite posebno ulaze u obračun poreza.

Zatim se zadaju transakcije OBAVEZNO iz već zadatog skupa na koje se ne plaća porez. Prvo se zadaju oznake partnera koje su oslobođene poreza na finansijske transakcije (na primer, porezi, doprinosi, …), a sledeći parametar određuje oznake stavki koje su izuzete od plaćanja poreza (na primer, prenosi sa jednog na drugi račun).