POTRAŽIVANJA, MENICE I LIMITI – Za izabranog komercijalistu se daje spisak svih kupaca sa dugovima, limitima i menicama. Spisak se može filtrirati po iznosu limita ili po nepokrivenosti limita menicama.