POTRAŽIVANJA U ROBI – Daje se za sve artikle količina koja je fakurisana, naplaćena, a otvorene stavke se daju razvrstane po valuti.