PRAVILA ZA KNJIŽENJE – INTERNI NALOZI

Pravila za knjiženje internih naloga se zadaju za svaki registrator posebno. Svako pravilo ima sledeće elemente:

– Dokument: osnovne stavke vezane za osnovni dokument (interni nalog). Promenljive označene sa „*“ mogu imati prefikse A, B ili X.

– Porezi: kontiranje poreza na nalogu.

– Artikli: ukoliko je potrebno, svi artikli se rasporedjuju po definisanim kontima i ovde se zadaju pravila za svaku grupu artikala.

– Poreske tarife: u slučaju da nalog ima pridruženu kalkulaciju (na primer, prenos iz veleprodaje u maloprodaju) koja ima porez, ovde se zadaju stavovi za knjiženje poreza.

F6 – Kopiranje pravila. Ova komanda se koristi u kombinaciji sa Shift-F6.

Alt-W – Kopiranje pravila u clipboard.

Alt-R – Učitavanje pravila iz clipboarda.