PRAVILA ZA KNJIŽENJE – NIVELACIJE

Pravila za nivelacije se zadaju za veleprodaju i maloprodaju, s tim što se kod maloprodaje zadaju i pravila za knjiženje odgovarajućih poreza.

Posebnu situaciju čini potreba za razvrstavanjem nivelacije po kontima artikala. Tada se zadaje pravilo za knjiženje artikala po kontima.

Promenljive koje imaju prefiks „*“ mogu imati varijante A, B ili X. Na primer, PNIV, APNIV, BPNIV i XPNIV.