PRAVILA ZA KNJIŽENJE – ULAZNE FAKTURE

Kod ulaznih faktura zadaje se posebno pravilo za knjiženje za svaki registrator ulaznih faktura. To treba imati u vidu kod podele faktura na registratore.

Svako pravilo ima više elemenata:

DODATNE STAVKE – Zadavanje pravila za knjiženje dodatnih stavki (troškova) kod ulaznih faktura. Zadati skup pravila se ponavlja za svaku dodatnu stavku u ulaznom dokumentu.

POREZI – Ukoliko se radi o maloprodajnoj kalkulaciji, treba zadati pravilo za knjiženje svake vrste poreza.

PP POREZI – Ukoliko se radi o akciznoj robi, ovde se zadaje pravilo za knjiženje prethodno plaćenog poreza.

ARTIKLI – Ovde se zadaje pravilo za knjiženje stavki ulaza po zadatim kontima. Promenljive sa prefiksom „*“ mogu imati varijantu A, B ili X. Na primer, APV označava prodajnu vrednost akcizne robe.

Enter – Pravila za knjiženje robe na ulaznom dokumentu.

Alt-W – Kopiranje svih pravila za tekući registrator u clipboard.

Alt-R – Kopiranje pravila iz clipboarda u registrator.