PREDLOG ZA KOMPENZACIJU – Za zadati interval se daju svi partneri koji imaju više statusa i daje se saldo po svakom od statusa.