PREGLED IZDATIH FAKTURA – Za zadati period, izabrane magacine i registratore daje se spisak izdatih faktura sa osnovnim podacima i stavkama. Na kraju se daje i ukupna težina svih prodatih artikala. Može se uključiti opcija za devizni prikaz dokumenata.