PREGLED KARTICE KONTA GK

Svaki konto ima svoju karticu u kojoj su prikazana sva knjiženja koja se odnose na taj konto.
Mogu se koristiti sledeće komande:

Tab – Vezivanje stavke. Ukoliko je polje VEZA prazno i vrednost vezanih stavki je nula, generiše se broj koji će služiti kao veza. Ako je postoji neka vrednost, generisani broj se upisuje u polje VEZA.

Enter – Pregled naloga po kome je stavka knjižena.

F5 – Štampanje kartice konta

F9 – Pregled dokumenta koji je knjižen tekućom stavkom. Ova komanda se može koristiti samo u analitičkom pregledu.

F10 – Izbor vrste pregleda konta. Postoje četiri moguća pregleda:

1. Pregled sintetizovanih konta. Ovaj pregled omogućava uvid u „sintetizovane“ stavke.

2. Pregled unetih (analitičkih) stavki sortiran po datumu.

3. Pregled unetih stavki, sortiran po iznosu.

4. Isto, ali se prikazuju samo otvorene stavke.