Ova opcija se koristi za uvid u trenutno stanje kasa. Moguće je izabrati kasu i zatim gledati sve račune u toj kasi, sa svim ostalim podacima. Moguće je kreiranje (F2), brisanje (F3) ili izmena (F4) podataka o kasama. F10 daje razne izveštaje o maloprodaji.

U pregledu kase nije dozvoljeno menjanje ili obrada podataka. Postoje sledeće komande:

F5, Shift-F5 – Pregled maloprodajnog računa.

F6 – NI obrasci

F7 – Traženje računa na osnovu broja.

Alt-F7 – Pregled izdatih računa.

F10 – Pregled računa u jednoj smeni.

Alt-F10 – Pregled izbrisanih stavki u tekućoj kasi. Ova opcija daje sve izbrisane stavke u kasi.

Ctrl-F10 – Podešavanje opcija za kasu.