Kod otpremnica, dostavnica, internih naloga i faktura se koristi ova opcija da bi se videle unete stavke po dokumentu. Komanda F8 služi za unošenje bar-koda za određeni artikal.

Dalje se za svaku stavku može uneti serijski broj: pritiskom na Enter se otvara spisak serijskih brojeva u koji se mogu unositi nove stavke ili brisati postojeće komandom F3. Komanda Ctrl-F3 briše sve serijske brojeve u okviru jednog artikla. Komanda F4 dozvoljava izmenu unetog serijskog broja. Komanda F5 štampa sve serijske brojeve. Komandom F6 se može postojeći serijski broj uvećati za jedan, što je zgodno za unos većih grupa serijskih brojeva. Ukoliko imate niz serijskih brojeva, mogu se uneti komandom Shift-F6.

Ukoliko postoji datoteka sa pripremljenim serijskim brojevima, može se iskoristiti komanda Alt-R za učitavanje serije serijskih brojeva. Datoteka mora biti u sledećem formatu:

P-001, 111213111455
P-001, 3000091998282
001, 12345678

Prvi broj predstavlja šifru ili bar-kod artikla, dok je sledeći serijski broj tog artikla. Podaci treba da budu odvojeni znakom TAB ili zarezom.