PRILIV I ODLIV SREDSTAVA – Za određeni vremenski interval i izabrane dimenzije daje se spisak finansijskih ulaza i izlaza. Treba zadati statuse partnera koje treba ispisivati i dimenzije. Opcija OSIM KARTICA služi za izuzimanje pojedinih stavki. Na primer, ukoliko ne želite da se u ulazu i izlazu pojavljuju stavke „PRENOS SREDSTAVA“, prvo u matičnim podacima izmenite KEPU OZNAKU tako da sadrži slovo „X“, a onda pri zadavanju parametara zadajte „X“ kao oznaku.