PRODAJA ARTIKALA PO REGIONU – Za tekući kanal prodaje i sve podkanale, za izabrani region i vrste artikala daje se spisak fakturisanih artikala u zadatom periodu.