PRODAJA PO ARTIKLIMA – Za izabrani period se daje spisak prodatih artikala po komercijalistima. Pri tom se uzima komercijalista označen na kupcu, a ako je u pitanju kupac na više lokacija, uzima se komercijalista označen na pojedinačnom objektu. Za osnovu se mogu uzeti izdate fakture ili otpremnice.