PRODAJA PO FIFO METODU – Ovaj izveštaj simulira izlaz po FIFO metodu i na osnovu toga daje za zadati period prodate artikle po fakturnim nabavnim cenama. To se radi u više faza: prvo se formira tabela svih ulaza i tabela svih izlaza. Pri tom se uzimaju svi popisi, ulazne kalkulacije, negativni izlazi, EMP i interni prenosi. Zatim se svaka stavka izlaza redom skida sa stavki ulaza i pri tom se skinuta količina i cene memorišu u rezultujućoj tabeli. Može se tražiti izlaz samo po selektovanim magacinima ili po selektovanim vrstama artikala. Interni prenosi se računaju kao izlazi, ukoliko je uključena opcija „INTERNI IZLAZI“ i ukoliko se prenos vrši iz jednog od selektovanih magacina.

Izveštaj takođe daje i tabelu dodatnih troškova po svakom artiklu.