PRODAJA PO REFERENTNIM CENAMA – Daje se spisak prodatih artikala u određenom periodu, sa TRENUTNIM referentnim cenama i prodajnim cenama u trenutku prodaje. Napominjemo da se uvek uzimaju trenutne referentne cene, bez obzira na cene koje su važile u trenutku prodaje. Daje se i ostvarena razlika između referentnih i prodajnih cena. Procenat razlike u ceni se računa u odnosu na nabavnu cenu.