PRODAJA PO TIPOVIMA FAKTURA – Za zadati period i izabranog komercijalistu, pravi se statistika po tipovima faktura i prodatim količinama artikala. Vrednost je data bez poreza na promet, sa oduzetim rabatom.