PRODAJA PO TIPU FAKTURE – Za zadati vremenski period se daje prodaja (bez poreza) po tipovima izdatih faktura. Za svaki tip se daje zbirna prodata količina artikala.