PRODAJA PO VRSTAMA SA RABATOM – Za zadati vremenski period daje prodaju po svim osnovnim vrstama artikala. Za svaku vrstu se posebno ispisuje rabat i kasa.