PROFAKTURE SA NABAVLJENIM ARTIKLIMA – Ovaj izveštaj daje sve profakture koje u trenutku upisa nisu imale dovoljnu količinu na stanju (imaju oznaku „?“), a sada je stanje dovoljno za isporuku svih artikala. NAPOMENA: veoma je bitno da profakture imaju oznaku „?“, jer u suprotnom neće biti uzete u obzir.