PROIZVOĐAČI

Tabela proizvođača koja se kasnije koristi da se za svaki artikal označi ko je proizvođač. Mogu se koristiti sledeće komande:

F2 – Kreiranje novog proizvođača

F3 – Brisanje proizvođača

F4 – Izmena proizvođača