PROIZVODNJA – VRSTE TROŠKOVA

Korišćenjem ove opcije se evidentiraju različite vrste troškova koje se mogu pojaviti u proizvodnim nalozima. Vrste služe za kasniju klasifikaciju troškova i lakšu obradu.

F2 – Kreiranje nove vrste, Za svaku vrstu se unosi jedan karakter – oznaka vrste, opis i konto na koji se vrsta kasnije knjiži u glavnoj knjizi.

F3 – Brisanje vrste.

F4 – Izmena vrste

F5 – Štampanje svih troškova određene vrste u zadatom intervalu.

Ctrl-F5 – Štampanje svih troškova u zadatom intervalu.