PROMET PO ARTIKLIMA – Za zadati interval se daje zbirna prodaja po artiklima. Ukoliko se isključi opcija 100 POSTO NAPLAĆENO, daju se podaci za sve fakture izdate u zadatom periodu. Ukoliko se uključi ova opcija, daju se sve fakture koje su u celosti naplaćene u zadatom periodu.