Ova tabela služi za proveru količina na dokumentu i stvarnih količina. Inicijalno tabela ima samo količine po dokumentu, a redom se unose količine koje se fizički prebroje i to se pojavljuje u koloni EVIDENTIRANO.

Kada se ove dve kolone izjednače, dokument je sravnjen i može se zaključiti. Ako se količne ne slažu, program ne dozvoljava izlaz. Količine se navode unosom šifara ili bar-kodova. Količine se mogu uneti i direktno, Enterom na evidentiranoj količini. Postoje sledeće komande:

F8 – Unos serijskih brojeva po svakom artiklu.

F9 – Zaključenje dokumenta. Moguće samo ako se količine izjednače.

Alt-B – Učitavanje količina sa eksternog bar-kod terminala.