PROVERE KOD FAKTURISANJA KUPCIMA

Kada se pravi faktura (ili profaktura) za nekog kupca, vrše se izabrane provere (sistemske opcije/podešavanje programa/partneri i kartice). To se radi po sledećem algoritmu:

1. Ako je uključena opcija, proverava se da li je kupac suspendovan. Ako ima oznaku „suspendovan“, kupac nije prošao proveru.

2. Ako je uključen provera dospelog duga, računa se ukupan dug partnera, kao i onaj koji je dospeo za naplatu. Ako je ukupan dug iznad zadate tolerancije za dugovanja, izdaje se upozorenje. Zabrana se daje ako je dospeo dug veći od zadate tolerancije. NAPOMENA: Treba razlikovati ovu proveru od provere limita. Naime, nevezano od ove provere, za svakog kupca se može zadati finansijski limit preko koga se kupac ne može zadužiti. Ova provera se obavlja u toku unosa stavki fakture i nezavisna je od provere dospelog duga.

3. Proverava se da li kupac ima garanciju. Ako je oznaka za garanciju na partneru „NE“, test je negativan.

4. Proverava se da li kupac ima validnu licencu kojoj nije istekao rok, ako je uključena odgovarajuća opcija.