PROVIZIJA PO KOMER.(FAKTURISANO) – Za zadati period se uzimaju sve fakture po svakom komercijalisti i za sve naplacene fakture se računa provizija na osnovu tabele provizija po tipu dokumenta (Shift-F8).