Svi izlazni dokumenti imaju mogućnost evidentiranja rabata za ceo dokument, kao i za svaku stavku pojedinačno. Osim ovoga, postoji nekoliko načina da se kupcu automatski dodeli rabat:

GENERALNI RABAT DODELJEN KUPCU – Za svakog kupca se može zadati jedinstven rabat koji će se automatski nuditi prilikom kreiranja svih dokumenata. Partneri/Kupci/F4.

RABAT PO DANIMA VALUTE – U Partneri/Kupci/Shift-F8 možete zadati rabat u zavisnosti od broja dana do valute dokumenta. Ovaj rabat se automatski kopira u dokument po broju dana kašnjenja. Ukoliko je za istog partnera definisan i generalni rabat, uzima se veći rabat.

RABAT PO VRSTAMA ILI ARTIKLIMA – U Partneri/Kupci/F8 se za izabranog kupca može zadati rabat za svaku vrstu ili za artikal pojedinačno. Ovi rabati se automatski koriste prilikom unosa stavki dokumenata. Ukoliko je na nekoj vrsti zadat rabat, a njegove podvrste nemaju unet rabat, uzima se rabat sa osnovne vrste. NAPOMENA: ukoliko se koristi popust na bilo kom artiklu, ova opcija se automatski isključuje – tada se mora direktno uneti popust na svakoj pojedinačnoj vrsti. Ukoliko se u sis.opcijama uključi opcija KOPIRANJE POPUSTA NA PODVRSTE, unos popusta na vrsti automatski upisuje isti taj rabat i na podvrste.

RABAT PO KLASI KUPCA – Za svaku klasu kupca se može kreirati posebna rabatna skala po vrstama artikala. Time se izbegava pojedinačno zadavanje rabata po vrstama ili artiklima za svakog partnera. Ukoliko korisnik ima zadatu klasu i rabat po kupcu, uzima se rabat po kupcu.

Ukoliko je na nivou dokumenta zadat rabat (ručno ili kao generalni rabat), a stavka dobija rabat na osnovu rabata po klasi kupca ili po vrsti artikla, uzima se veći rabat po apsolutnoj vrednosti. Ukoliko je na artiklu zadat maksimalan dozvoljen rabat i on je manji od rabata po kupcu ili po grupi artikla, uzima se manja vrednost. Da bi ovo radilo, mora se u sistemskim opcijama/CENE uključiti opcija LIMITIRANJE RABATA NA MAX.DEFINISAN.