Računanje prometa i prosečnog duga u zadatom periodu. Za svakog kupca se pojedinačno računa mesečni promet (zbir dugovnih stavki u tom mesecu), kao i prosečni dug. Prosečni dug se računa tako što se za svaki dan u mesecu
izračuna koliki je dug, a onda se nalazi prosek svih tih brojeva. Obe vrednosti su u referentnoj valuti.