Na osnovu faktura u zadatom periodu se daje zbirna specifikacija faktura, poreza, nabavnih vrednosti. Ukoliko se zada komercijalista uzima se oznaka komercijaliste na fakturi. Moguće je ograničiti izveštaj samo za određenu grupu artikala. Takođe se određuje način sortiranja izveštaja – po fakturisanom ili po ostvarenoj razlici. Tabela sadrži kolone koje se biraju u opciji PRIKAŽI.

NAPOMENA: izveštaj uzima sve fakture koje su naslovljene na tog kupca. Ako neke nisu proknjižene u karticama, one će takođe biti uzete u izveštaj, pa se tako neće slagati podaci u kartici kupca sa izveštajem.