RANG LISTA PO PROMETU – Ovaj izveštaj daje rang listu kupaca sortiranu po prometu, odnosno po dugovnoj strani kartica. Pri tome se u promet računa bilo koja stavka na dugovnoj strani, uključujući i početno stanje. Za svakog kupca se daje broj objekata, kanal prodaje, broj naloga, listu transportnih regiona, komercijalista, promet i ukupan dug. Za promet i broj naloga za svaku stavku se daje procenat od ukupnog broja prodatih stavki odnosno naloga. Opciono se mogu izabrati samo kupci po jednom komercijalisti.