RANG LISTA KUPACA – Za zadati period se pravi rang lista kupaca po saldu. Pri tom se uzimaju svi kupci koji imaju tekući kanal prodaje, uključujući i sve podnivoe.