RANG LISTA SA LIMITIMA – Isti izveštaj kao i „Rang lista po partnerima“, samo što se se za svakog partnera daje i limit, kao i eventualno prekoračenje zadatog limita.