RANG LISTA POTRAŽIVANJA – Ovaj izveštaj daje rang listu tekućih potraživanja, po datumu valute. Rang lista se sortira po ukupnom dugu. Mogu se podesiti intervali za koje se ispisuju potraživanja, kao i delilac svih rezultata.