RANG LISTA PO KOMERCIJALISTI (2) – Izveštaj sličan prethodnom, ali daje veće mogućnosti selekcije.