RANG LISTA PO KOMERCIJALISTIMA – Za zadati vremenski period i klasu kupaca dobija se rang lista kupaca sortirana po fakturisanom iznosu. Čitav spisak se može filtrirati po komercijalisti ili kanalu prodaje. Ukoliko se uključi opcija DEVIZNI IZVEŠTAJ, svi podaci se dobijaju u referentnoj valuti. Kolona FAKTURISANO daje ukupnu vrednost faktura izdatih u zadatom intervalu. Kolone DUGUJE daje saldo kartice kupca u zadatom intervalu, a DOSPELO daje iznos dopelog duga. Pri tom se uzimaju svi kupci koji imaju izabranog komercijalistu za pridruženog ili je na fakturi označen taj komercijalista, pri čemu se ovo može i birati posebnom opcijom.

NAPOMENA: Ovaj izveštaj se može razlikovati od ostalih izveštaja po pridruženim komercijalistima, jer za kolonu „fakturisano“ uzima i fakture na kojima je označen neki komercijalista.