RANG LISTA POTRAŽIVANJA – Za izabranog komercijalistu daje rang listu potraživanja iznad određenog iznosa, razvrstano po zadatim intervalima. Zbog lakšeg pregleda može se zadati prikazivanje u hiljadama dinara.