RANG LISTA SA ADRESAMA – Rang lista izabranih partnera po zaduženju kupca. Za svakog partnera se ispisuje adresa i zaduženi komercijalista. Opciono se mogu birati i dodatne kolone (adresa, komercijalista, telefon, …).