Razne opcije se podešavaju posebno za svakog korisnika:

ZAMENA ZA SIMBOL „0“ – U svim pregledima i izveštajima umesto simbola „0“ se prikazuje simbol koji odaberete. Opcija služi za povećanje preglednosti.

ZVUČNI SIGNAL – Strelicom levo i desno se podešava zvučni signal koji program koristi za razne situacije.

KOMANDA ESC – Veoma važna opcija koja određuje ponašanje programa kada korisnik pritisne taster Esc. Normalno ponašanje je da program prekine tekuću akciju. Ukoliko je ovde izabrana opcija QUIT, komanda Esc poništava izmene nastale u tekućoj maski za unos. Na primer, ako unesete profakturu i umesto snimanja (Enter do kraja) aktivirate taster Esc, biće poništene sve izmene na toj profakturi. Ukoliko se izabere opcija WRITE, uvek se vrši snimanje dokumenta, bez obzira što je izabrana komanda za kraj rada. Kod opcije CHECK se uvek proverava da li korisnik hoće da snimi ili izbriše
promene. Opcija DOC radi kao opcija QUIT u normalnim formama, ali ako je u pitanju dokument, onda se ponaša kao CHECK.

PODRŠKA ZA MIŠA – Uključuje se podrška za miša.

AUTOLOGIN – Automatsko logovanje korisnika. Korisnik koji ovo uključi automatski se loguje bez unosa imena i šifre, ali samo na tekućem računaru.

DIMENZIJE PROZORA – Podešavanje dimenzija radnog prozora.