RAZNE OPERACIJE SA FISKALNOM KASOM

Zatvaranje fiskalnog računa – Ova komanda forsira zatvaranje eventualno otvorenog fiskalnog računa tako što šalje poruku da je kompletan iznos plaćen. Može se koristiti u slučaju raznih havarija.

Z izveštaj sa nuliranjem – Daje Z izveštaj sa anuliranjem dnevnog prometa. Isti efekat kao zatvaranje smene.

X izveštaj – Izveštaj o prometu u zadatom periodu.

Izveštaj o poreskim stopama – Daje spisak svih definisanih poreskih stopa.

Izveštaj iz fiskalne memorije

Izveštaj o artiklima – Spisak svih definisanih artikala ili spisak samo prodatih artikala.

Dijagnostika štampača – Štampanje raznih dijagnostičkih podataka o štampaču.

Debug – Podešava način na koji će štampač javljati rezultat obrade.

Status štampača – Ova komanda daje trenutni status štampača.

Definisanje hedera – Definiše se tekst koji ide na početak fiskalnog računa.

Definisanje futera – Tekst koji ide na drugi deo fiskalnog računa.

Definisanje artikala – Fiskalnom uređaju se šalju podaci o svim artiklima iz baze.

Brisanje svih artikala – Brišu se sve definicije artikala u fiskalnom uređaju. Brišu se svi artikli osim jednog.

Pregled foldera za komunikaciju – Pregleda se sadržaj dira koji je definisan za razmenu podataka sa fiskalnim uređajem.

Inicijalizacija operatera – Fiskalnom uređaju se šalje komanda za inicijalizaciju operatera.