REALIZACIJA – Za izabrani interval daje po komercijalistima specifikaciju naplaćenih faktura. Uzimaju se sve fakture plaćene u celosti u zadatom intervalu. Komercijalista se uzima sa kupca ili sa objekta.