REGIONI

Svi partneri se po potrebi mogu podeliti na više interesnih regiona (to ne moraju biti pravi regioni, već bilo koji interesni skup kupaca). Kasnije se može pratiti prodaja po regionima. Svaki region se dalje slično može deliti na podregione i tako do željenog nivoa (opština, mesna zajednica, …).

Enter ili Space – Pregled podregiona

Left ili Esc – Vraćanje na prethodni nivo.

F2 – Upis novog regiona. Za svaki region se osim naziva zadaje i broj stanovnika i indeks koje se kasnije koriste kod analize prodaje. Opciono se može zadati i komercijalista koji je zadužen za taj region.

F3 – Brisanje regiona

F4 – Izmena podataka za region.

F5 – Štampanje tekućeg spiska svih regiona

Shift-F5 – Štampanje svih regiona sa podregionima

F6 – Pomeranje tekućeg regiona u cliboard – originalni podatak se briše.

Shift-F6 – Vraćanje podatka iz clipboarda. Na ovaj način se podregioni mogu pomerati iz jednog u drugi region.

F10 – Razni izveštaji o poslovanju po regionima:

– Štampanje adresara firmi iz tekućeg regiona.

– Zbirni izveštaj o prodaji po mesecima po regionima. Može se zadati širina svake kolone, kao i prikazivanje u hiljadama i slično.

– Izveštaj o prometu po izabranom regionu. Za svaki region se daje spisak firmi sa svim fakturama koje su napravljene u zadatom periodu i ukupne uplate po fakturama, u dinarima i u referentnoj valuti.

– Nenaplaćena potraživanja. Za svakog partnera se daje spisak faktura koje su dospele za naplatu, naplaćen iznos i dug po svakoj fakturi.

– Prodati artikli. Daje se spisak artikala prodatih u zadatom periodu, sa dinarskim i deviznim iznosom. Ukoliko se uključi opcija „SAMO NAPLAĆENO“, u izveštaj ulaze samo fakture koje su u potpunosti plaćene.

– Zbirni izveštaj o prodaji po komercijalistima u regionu. Za svakog komercijalistu se daje izveštaj o fakturisanoj i naplaćenoj robi, kao i o odobrenom popustu.

– Zbirni izveštaj o nenaplaćenim potraživanjima po svim regionima.

– Saldo kartica po firmama iz izabranog regiona.

– Dnevnik knjiženja za određeni region.

– Pregled potraživanja za izabrani region.