REKAPITULACIJA ISPLATA – Za zadati period se daje spisak radnika sa podacima o isplatama. Pri tome se ispisuju posebno doprinosi na teret zaposlenog, doprinosi na teret poslodavca, porezi i neto isplata. Uzimaju se u obzir samo isplate zarada (A tip).