REKAPITULACIJA NALOGA PO SIROVINAMA – Daje se lista radnih naloga sa planiranim i utrošenim vrednostima sirovina. Ukoliko se izabere prikaz svih naloga, uzima se datum naloga, a ako se zadaju samo zaključeni nalozi, uzima se datum zaključenja.