SALDO KARTICA – Saldo svih kartica. Može se birati tip partnera, vremenski interval i da li će se prikazivati partneri koji imaju nula saldo. Opciono se može zadati i sektor/projekat po kome se traži saldo. Varijacija ovog izveštaja je izveštaj „Saldo kartica sa početnim stanjem“ koji odvojeno daje početno stanje kartica.