LIST DNEVNOG PROMETA UGOSTITELJA – Na osnovu prometa u programu, automatski se može dobiti propisana šank lista (PS 11/2003, s.90, PS 19/2005, s.87, Rač.praksa 2/2005.). Šank lista se daje za tri različite klase artikala:

– Alkoholna pića: prepoznaju se tako što svaki ima tip artikla „Akcizni proizvodi“. Ukoliko se piće kupuje na flaše, a prodaje na čaše, treba koristiti sastavnicu da bi se prodate količine u čašama pretvarale u flaše. Tada artikal na pr. „Vino ČAŠA“ treba označiti kao U-artikal, da ne bi ulazio u izveštaj.

– Proizvodi sa opštom stopom: svaki artikal ima oznaku „Proizvodi“ ili „Roba“. Ukoliko upotrebite oznaku „Jela“, svi takvi proizvode se stavljaju u kolonu JELA, a ostali se tretiraju kao pića.

– Sirovine: svaki artikal je označen kao „Sirovina“. Za sirovine se ispisuju samo količine, jer je kroz klasu „proizvodi“ već evidentiran ulaz i izlaz sirovina.

F2 – Kreiranje nove šank liste. Kao početno stanje se uzima završno stanje iz prethodnog dana.

F3 – Kreirana šank lista se može obrisati komandom F3. Može se brisati samo zadnja šank lista.

F5 – Štampanje šank liste (varijanta 1)

Shift-F5 – Štampanje Šank liste (varijanta 2)