SERVIS – STATUSI

Svaki servisni nalog može imati status koji označava fazu u kojoj se trenutno nalazi. Na primer, „Prijem“, „Obrada“, „Vraćeno“ itd. Korisnik samostalno može da definiŠe statuse i kasnije ih koristi. Svaki status mora imati jedinstven prvi znak koji se kasnije koristi za raspoznavanje.

F2 – Kreiranje novog statusa.

F3 – Brisanje statusa

F4 – Izmena statusa

F10 – Dodeljivanje akcije. Prilikom aktiviranja nekih komandi automatski se dodeljuje odgovarajući status. Ova komanda se koristi za označavanje akcije koja odgovara statusu. Na primer, ako status „Prijem“ označite sa „Kreiranje naloga“, svako kreiranje novog naloga će automatski upisivati status „Prijem“ na nalog.