U ovoj tabeli se evidentiraju serviseri i meri vreme rada po nalogu.

F2 – Novi serviser. Za svakog se unosi šifra, ime i opciono lozinka za merenje vremena. Za svakog servisera se može uneti i oznaka posla (M-mehaničar, L-Limar, …) kako bi se kasnije pratila statistika po različitim tipovima.

F3 – Brisanje servisera

F4 – Izmena podataka za servisera.

Ctrl-F4 – Pregled i korekcija podataka o dolascima i radu.

F5 – Istorijat rada servisera za određeni period.

F8 – Evidencija početka rada servisera. Ako je trenutni status RADI, ispisuje se odgovarajuće upozorenje.

F9 – Evidencija kraja rada servisera.

Alt-P – Izmena lozinke za pristup

MERENJE VREMENA: Kad se meri vreme, prvo se mora uneti broj naloga po kome se meri vreme. Mora se uneti broj otvorenog naloga. Zatim se komandom SPACE aktivira merenje. Ukoliko je uneta lozinka kod servisera, pre starta ili stopiranja vremena, mora se uneti šifra. Kad se završi rad, ponovnim pritiskom na Space se dobija vreme provedeno u radu i ono se automatski upisuje na radni nalog. Ukoliko neka usluga na radnom nalogu nosi oznaku servisera, evidentirano vreme se dodaje na tu stavku. Ukoliko nema stavke sa oznakom, program automatski nalazi prvu uslugu na kojoj nije evidentirano vreme i označava je tekućim serviserom i dodaje evidentirano vreme. Ako nema „slododne“ usluge, javlja se poruka i operacija nije uspela. Kako čitav sistem radi vidite u posebnoj temi.