SERVISNE AKCIJE

Ako se broj šasije vozila nalazi u spisku za servisnu akciju, prilikom izbora ovog automobila se izdaje upozorenje da je vozilo na akciji. SPisak vozila na akciji se može eksportovati i učitavati u program.

F2 – Upis novog vozila

F3 – Brisanje vozila

F4 – Izmena vozila

F10 – Učitavanje i snimanje liste vozila za serviznu akciju